ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2006-09-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ1 (DOC, 85.5 KiB)
 • formularz cenowy (DOC, 21.5 KiB)
 • oferta1 (DOC, 25.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 42 KiB)
 • art.22 (DOC, 12.5 KiB)
 • siłami własnymi (DOC, 13 KiB)
 • formularz nr 1 (DOC, 13.5 KiB)
 • karta gwarancyjna (DOC, 15.5 KiB)
 • przedmiar robót (DOC, 108.5 KiB)
 • STWiOR (DOC, 200 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2006-09-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Noclegowni w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2006-09-15
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Unieważnienie postępowania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2006-09-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń sanitarnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Formularz cenowy (DOC, 21.5 KiB)
 • Przedmiar robót (DOC, 109 KiB)
 • Karta gwarancyjna (DOC, 15.5 KiB)
 • Formularz nr 1 (DOC, 13.5 KiB)
 • Oferta (DOC, 25.5 KiB)
 • Siłami własnymi (DOC, 13 KiB)
 • STWiOR (DOC, 199.5 KiB)
 • ART.22 (DOC, 12.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 41 KiB)
 • SIWZ (DOC, 84 KiB)