ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-12-31 13:24:05 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

mgr Władysław Bobin - z-ca dyrektora
Gabriela Ladaczyńska - główna księgowa, odpowiedzialna za aktualizację BIP
 
Do zadań dyrektora Noclegowni należy:
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Noclegowni,
 • wydawanie zarządzeń regulujących pracę Noclegowni,
 • zatrudnianie, zwalnianie pracowników Noclegowni i inne sprawy kadrowe,
 • podpisywanie korespondencji wychodzącej z Noclegowni,
 • wykonywanie czynności wynikających z pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.
Do zadań głównego księgowego należy:
 • prowadzenie i nadzorowanie działalności ekonomiczno-finansowej Noclegowni,
 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisamii zasadami,
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • analiza wykorzystania środków pieniężnych przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
 • opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
 • przygotowanie projektu budżetu na następny rok,
 • prawidłowe naliczanie i sporządzanie list płac wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, rodzinnych, opiekuńczych, macierzyńskich, porodowych, pogrzebowych, świadczeń rehabilitacyjnych wg aktualnie obowiązujących przepisów,
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie kart wynagrodzeń, wraz z przechowywaniem dokumentacji płacowej,
 • ustalanie rozliczeń podatku od wynagrodzeń, pobieranie przedpłat oraz rozliczanie roczne,
 • udzielanie kontrasygnaty przy czynnościach prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
« powrót do poprzedniej strony